Có 2 kết quả :

Chiếc khăn piêu đi ngược gió

Chiếc khăn piêu đi ngược gió

TP - Những nhận định như “hiện tượng”, “phát hiện mới” được dành cho một số tiết mục của Bài hát Yêu thích gần đây. Nhưng xem ra vẫn chưa thể làm lu mờ một bài hát phát triển từ dân ca: Chiếc khăn piêu của Doãn Nho, Nguyên Lê phối khí, Tùng Dương trình bày.