Có 2 kết quả :

Công nhân sản xuất trong nhà máy ở Bình Dương ảnh: H.C

Thay đổi nhanh để đón sóng FDI

TP - Sau đại dịch COVID-19, một làn sóng đầu tư mới đang đến Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp (DN) ngành công nghiệp hỗ trợ tham gia vào chuỗi cung ứng của thế giới.