Có 139 kết quả :

Không tăng lương, thưởng lãnh đạo ngân hàng

Không tăng lương, thưởng lãnh đạo ngân hàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường việc trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu; tiết giảm chi phí hoạt động; không tăng tiền lương, tiền thưởng, thù lao của cán bộ, đặc biệt là người quản lý, điều hành