Có 2 kết quả :

Không có tác dụng tìm mộ liệt sỹ

Không có tác dụng tìm mộ liệt sỹ

TP - Sau khi Tiền Phong số ra ngày 6-8 đăng bài “Sơ hở về khoa học” của tác giả Lê Mai, phản ánh việc Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Bionet Việt Nam (Cty Bionet) phát biểu trên truyền hình dùng công nghệ xét nghiệm ADN và phát triển ngân hàng gene tìm người thất lạc sơ hở về khoa học.