Có 3 kết quả :

Mau, không đừng trách!

Mau, không đừng trách!

TP - Hôm rồi Phú ông tái ngộ với Bờm. Mấy ngàn năm qua Phú ông cứ thấy cay cay trong mũi. Người lão luyện thương trường, vắt cổ chày ra nước mà vẫn bị hớ khi mất đứt vắt xôi lấy cái quạt mo. Rắp tâm làm cuộc mặc cả thời đại mới rửa hận ngàn năm.