Có 5 kết quả :

Blúp Âu say sưa đàn hát những khi rảnh rỗi

Blúp Âu là ngọn lửa

TP - Blúp Âu, năm nay tròn 29 tuổi là con trai đầu lòng của vợ chồng  Blúp Yêng và Alăng Thị Chín. Khi Âu tròn 5 tuổi thì bị đau mắt đỏ. Bà Chín chữa đủ thứ lá rừng nhưng không bớt.