Có 6 kết quả :

Kinh hãi người đàn ông nuốt 22 thanh kiếm một lúc

Kinh hãi người đàn ông nuốt 22 thanh kiếm một lúc

Daredevil Kishan Valaiah Ayula, 47 tuổi, ở Ấn Độ từng nôn ra máu vì luyện nuốt kiếm. Tuy nhiên quá trình khổ luyện của ông cũng được đền đáp xứng đáng với sự công nhận của sách kỷ lục Guinness khi nuốt 22 thanh kiếm cùng một lúc.