Có 2 kết quả :

Tận thấy vàng mã… giống y thật ở Trung Quốc

Tận thấy vàng mã… giống y thật ở Trung Quốc

TPO - Với quan điểm: cõi người sống có gì thì cõi âm phủ có nấy, nhiều cơ sở sản xuất vàng mã ở Trung Quốc đã kì công tạo ra những món đồ vàng mã giống thật đến 90%, từ laptop, TV siêu mỏng… đến rượu ngoại, thuốc lá, bàn chơi mạt chược.