Có 1 kết quả :

Thất thoát chi tiêu công, sao nâng trần bội chi?

Thất thoát chi tiêu công, sao nâng trần bội chi?

TP - Các chuyên gia cho biết, việc nới trần bội chi ngân sách từ 4,8% lên 5,3% GDP cần phải cân nhắc thận trọng vì sẽ làm tăng thêm nợ công. Theo đó, để giải quyết, nên tính tới việc áp dụng chính sách đặc biệt với các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và tăng cường giám sát chi tiêu công.