Có 12 kết quả :

Từ Munich đến Háng Đồng

Từ Munich đến Háng Đồng

TP - Một hành trình vô cùng gian nan để mang áo ấm, mì tôm và đồ hộp tới cho các em học sinh trường tiểu học và THCS Háng Đồng, Bắc Yên, Sơn La. Các em học sinh ở đây được mô tả là không có thịt cá, phải bắt chuột ăn.