Có 1 kết quả :

Masan tính chi 1.700 tỷ đồng mua gọn Vinacafe Biên Hoà

Masan tính chi 1.700 tỷ đồng mua gọn Vinacafe Biên Hoà

TPO - Với việc chào mua công khai 31,5% cổ phần Vinacafe Biên Hoà còn lại đang thuộc nhóm cổ đông khác nắm giữ (một quỹ và một số cổ đông), Tập đoàn Masan dự tính sẽ bỏ khoảng 1700 tỷ để hoàn tất việc sở hữu 100% cổ phần doanh nghiệp này.