Có 4 kết quả :

Minh bạch khoáng sản

Minh bạch khoáng sản

TP - Hôm qua, tại Hà Nội, lần đầu tiên các tổ chức xã hội dân sự tiên phong ở Việt Nam (VN) ngồi lại với nhau bàn việc xúc tiến thành lập một liên minh vận động chính sách liên quan đến minh bạch hóa trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.
Xúc tiến lập liên minh minh bạch khoáng sản

Xúc tiến lập liên minh minh bạch khoáng sản

TP - Hôm qua tại Hà Nội, lần đầu tiên, nhiều tổ chức xã hội dân sự cùng nhau thảo luận xúc tiến thành lập một liên minh vận động chính sách nhằm hướng tới minh bạch hóa ngành công nghiệp khai thác khoáng sản ở Việt Nam.
Minh bạch hóa

Minh bạch hóa

TP - Trong buổi giao lưu trực tuyến chiều qua về chính sách tài khóa, quản lý giá cả, thuế, thu chi ngân sách…, người đứng đầu Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã trả lời rõ ràng và rành rọt nhiều câu hỏi của người dân, đúng như phong cách của ông bấy nay.