Có 1 kết quả :

Nhiều người thu nhập thấp vẫn còn băn khoăn sau miễn thuế Ảnh: Hồng Vĩnh

Nhiều người thu nhập thấp bị thiệt vì miễn thuế

TP - Việc Quốc hội quyết định miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sáu tháng còn lại của năm 2012 cho người chịu thuế bậc 1 (có thu nhập dưới 5 triệu đồng), khiến nhiều người chịu thuế trên ngưỡng bậc một chút ít bị thiệt thòi, khi tiền họ thực nhận thấp hơn cả người được miễn thuế.