Có 16 kết quả :

Cá không có mắt. Ảnh: Sci-News

Loài cá lạ, không mắt

Các nhà ngư học tại Đại học Louisiana và Đại học Kentucky (Mỹ) vừa công bố về việc phát hiện một loài cá mới sống trong hang động ở miền nam Indiana.