Có 4 kết quả :

Hồ thủy lợi lớn nhất Nghệ An đã xả lũ.

Hồ thủy lợi lớn nhất Nghệ An xả lũ

TPO - Hồ thủy lợi lớn nhất Nghệ An đã tiến hành xả lũ do mức nước lên báo động. Hiện đơn vị chủ quản đã xả lũ với mức nhỏ, nhưng nếu thời tiết vẫn mưa, họ sẽ phải xả với mức lớn hơn.