Có 1 kết quả :

Sáng kiến cộng sinh

Sáng kiến cộng sinh

TP - - Nghĩ chi mà nhíu trán, nhăn mày lung dzậy anh Hai. - Thì đất nước đang thời khó, mỗi người cùng trăn trở gỡ khó theo cách của mình thì chẳng mấy chốc hanh thông phát triển. - Dzậy anh Hai đang trăn trở điều chi?