Có 4 kết quả :

Mạnh tay với “tiêu dùng bẩn”

Mạnh tay với “tiêu dùng bẩn”

Mới đây, trong đề xuất áp mức thuế suất thấp nhất trong biểu khung thuế bảo vệ môi trường đối với nhiều sản phẩm sản xuất và nhập khẩu, Bộ Tài chính đã áp mức thuế cao nhất đối với sản phẩm túi nylon.