Có 1 kết quả :

Máy xét nghiệm Real-time PCR tự động được Sở Y tế Quảng Nam mua với giá 7,23 tỷ đồng

Mua máy xét nghiệm 7,23 tỷ đồng: Hủy thầu, đề nghị kiểm điểm 2 giám đốc sở

TPO - Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam hủy thầu đối với gói thầu mua sắm Hệ thống xét nghiệm Real-time PCR. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định pháp luật về cán bộ, công chức đối với Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc và Phó giám đốc Sở Tài chính có liên quan theo quy định.