Có 1 kết quả :

Đặc sản nấm mối ở miền Tây

Đặc sản nấm mối ở miền Tây

Nấm mối chỉ xuất hiện mỗi năm một lần vào đầu mùa mưa ở miền Tây. Do khan hiếm nên loài này dù có giá đến hơn nửa triệu đồng/kg nhưng nhiều người vẫn tranh nhau mua.