Có 5 kết quả :

Ý kiến chuyên gia

Ý kiến chuyên gia

TP - “Cần mở rộng phạm vi bồi thường”: PGS.TS Phạm Hữu Nghĩa (Viện Nhà nước và Pháp luật): “Luật chỉ quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính và tư pháp. Các thiệt hại do hoạt động xây dựng pháp luật gây ra chưa được Nhà nước bồi thường.
Ba năm, bồi thường 23 tỷ đồng

Ba năm, bồi thường 23 tỷ đồng

TP - Các cơ quan có trách nhiệm bồi thường đã thụ lý 182 vụ việc yêu cầu bồi thường, trong đó đã giải quyết 137 vụ việc với tổng số tiền bồi thường là hơn 23 tỷ đồng, còn 45 vụ đang tiếp tục giải quyết...
Người dân vẫn bị gây khó khi Nhà nước bồi thường

Người dân vẫn bị gây khó khi Nhà nước bồi thường

Ông Trần Việt Hưng. TP - “Có 19 bộ, ngành và 37 địa phương chưa xảy ra vụ việc bồi thường nào, nhưng không có nghĩa là không có. Có thể nhiều người dân chưa biết để thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của mình. Mặt khác, một số lãnh đạo vẫn có suy nghĩ cơ quan mình phải bồi thường là ảnh hưởng đến uy tín, trách nhiệm cá nhân”.
Luật vẫn xa dân!

Luật vẫn xa dân!

TP - Người bị thiệt hại chưa thực hiện quyền yêu cầu bồi thường do chưa biết đến quyền yêu cầu bồi thường nhà nước (BTNN), hoặc đã biết nhưng chưa thể thực hiện do vẫn phải chờ đợi thủ tục xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ mà thực tế cho thấy đang vô cùng nhiêu khê và kéo dài đến vô tận…