Có 1 kết quả :

Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ trò chuyện với các doanh nhân tại Diễn đàn doanh nghiệp tư nhân 2016. Ảnh: L.H.V.

Cụ thể hóa quyền tự do kinh doanh

TP - Là người tham gia soạn thảo Luật Ðầu tư 2014, và Luật Doanh nghiệp 2014, ông Trần Hào Hùng, Vụ trưởng Pháp chế (Bộ KH&ÐT, đơn vị xây dựng luật) cho rằng, 2 luật này lần đầu tiên cụ thể hóa tư tưởng của Hiến pháp: Người dân, doanh nghiệp (DN) được tự do kinh doanh những ngành nghề pháp luật không cấm.