Có 1 kết quả :

'Loạn' phí giao thông, vì sao?

'Loạn' phí giao thông, vì sao?

Phí giao thông hiện nay được thu dựa trên cơ sở của pháp lệnh phí và lệ phí. Tuy nhiên, do địa phương nào cũng có thể đặt ra các loại phí, dẫn tới tình trạng người dân phải đóng quá nhiều, thậm chí có tình trạng phí chồng lên phí.