Có 1 kết quả :

Cuộc chiến sinh tử giữa linh dương đầu bò và linh cẩu

Cuộc chiến sinh tử giữa linh dương đầu bò và linh cẩu

Đoạn video ghi lại cuộc chiến đấu giữa kẻ ăn thịt là con linh cẩu và con mồi to hơn là linh dương đầu bò. Con linh dương đầu bò mặc dù cố gắng tấn công, chống trả linh cẩu nhưng đáng tiếc đã bị thương, kẻ thù lợi dung sơ hở tấn công đúng chỗ thương và nó đã không có cơ hội chạy thoát.