Có 2 kết quả :

Khởi tố 4 cán bộ TX Đông Triều có liên quan đến Việt Á

Khởi tố 4 cán bộ TX Đông Triều có liên quan đến Việt Á

TPO - Quá trình điều tra ban đầu xác định, 4 cán bộ thuộc TX Đông Triều có hành vi làm trái công vụ, ký hồ sơ đấu thầu, nghiệm thu không đúng số lượng kit xét nghiệm và kit tách chiết đã sử dụng trên thực tế để thanh toán cho Công ty Việt Á, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước.