Có 11 kết quả :

Viện nghiên cứu Việt Nam giành giải IAEA

Viện nghiên cứu Việt Nam giành giải IAEA

TP - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Phòng thí nghiệm liên hợp giữa Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực quốc tế (FAO) về ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong lĩnh vực nông nghiệp và lương thực, IAEA tổ chức trao giải thưởng cho cá nhân, tổ chức của nước thành viên có thành tựu trong lĩnh vực đột biến tạo giống.