Có 18 kết quả :

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất?

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất?

Ngày đầu tiên các quyết định điều chỉnh của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực (24-12), lãi suất trên thị trường không có nhiều xáo trộn; một số ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất cao ở các kỳ hạn dài.
Ngân hàng lại sốt sắng 'gom' vàng

Ngân hàng lại sốt sắng 'gom' vàng

Việc các ngân hàng huy động vàng trở lại được lý giải nhằm cân bằng trạng thái, nhưng cũng không loại trừ mục đích hoán đổi ra tiền đồng để kinh doanh khi chênh lệch lãi suất hấp dẫn.
Tăng lãi suất huy động vàng, vì sao?

Tăng lãi suất huy động vàng, vì sao?

Một số NH bắt đầu tăng lãi suất huy động vàng, số khác lại ngưng huy động. Diễn biến của thị trường vàng trong các NH tỏ ra khó hiểu, khi thời hạn được phép huy động, cho vay vàng chỉ còn hơn 4 tháng.