Có 2 kết quả :

Mỹ khuyên TQ ra tòa về tranh chấp Biển Đông

Mỹ khuyên TQ ra tòa về tranh chấp Biển Đông

"Đừng mơ Trung Quốc sẽ chấp nhận đem các 'lợi ích cốt lõi' của mình đi đổi chác, đừng mơ Trung Quốc sẽ chấp nhận ăn 'trái đắng' tổn hại đến chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia", ông Tập Cận Bình nhấn mạnh.