Có 7 kết quả :

Làm theo lời Bác 'Dĩ công vi thượng'

Làm theo lời Bác 'Dĩ công vi thượng'

TP - LTS: Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những học trò gần gũi, xuất sắc của Bác Hồ, người luôn ghi nhớ và làm theo lời dạy của Bác Hồ, cũng là một tấm gương điển hình về đạo đức của người cách mạng, về đặt quyền lợi của quốc gia, dân tộc lên trên hết.