Có 3 kết quả :

Hoạt động tình nguyện cần sự chung tay của toàn xã hội

Tình nguyện ở Việt Nam cần tăng chiều sâu

TP - Tiến sĩ Kang Huyn Lee, Chủ tịch Hiệp hội nỗ lực tình nguyện thế giới (IAVE) cho rằng hoạt động tình nguyện ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ nhưng chưa thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, cần gia tăng các chương trình tình nguyện chuyên sâu.