Có 1 kết quả :

Ông Dương Chí Dũng và thương vụ ụ nổi tai tiếng

Lỗ vẫn lên chức

TP - Trong khoảng 10 năm trở lại đây, trước khi làm cục trưởng, ông Dương Chí Dũng làm lãnh đạo hai tổng công ty Nhà nước lớn, nhưng đều để lại thua lỗ nặng nề. Vậy nhưng mỗi khi doanh nghiệp sắp “chìm”, ông lại được thăng quan.