Có 1 kết quả :

Những hợp tác đầu tiên…(Nhóm Đặc nhiệm “Con Nai” với Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1945 - Nguồn: http://www.cand.com.vn)

Khi lịch sử so sánh

TP - Nếu nhìn từ góc độ lịch sử, quan hệ Việt-Mỹ thực sự đặc biệt trên nhiều phương diện. Trong đó, tưởng chừng như có nhiều thời khắc quan trọng đã diễn ra một cách ngẫu nhiên. Nhưng có thực sự như vậy, hãy thử so sánh một số biến cố đáng chú ý, cả những điều đáng tiếc và những điều hai bên đã làm được?