Có 2 kết quả :

Sống lệ thuộc nhưng lại phải long tóc gáy đi lo tiền

Sống lệ thuộc nhưng lại phải long tóc gáy đi lo tiền

TP - Anh ấy thu nhập có 20 triệu/ tháng nhưng lại bắt em nói với mọi người là 45 triệu. Vì thế ở quê anh ấy hễ có việc gì là họ hàng, anh em lại ra vay mượn làm em cứ chạy long tóc gáy lên để lo tiền "giải quyết khâu oai" cho chồng. Đến giờ thì em mệt mỏi quá với kiểu sống hình thức này rồi. Em không biết phải làm sao khi chính bản thân mình đang sống lệ thuộc vào anh ấy? loanxalala…@