Có 1 kết quả :

Ra mắt chương trình đào tạo lập trình ngôn ngữ NEURON

Ra mắt chương trình đào tạo lập trình ngôn ngữ NEURON

Ngày 14/6, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư giáo dục và phát triển nguồn nhân lực quốc tế Stanford (Stanford International JSC) đã tổ chức họp báo ra mắt chương trình đào tạo NLP (Lập Trình Ngôn Ngữ NEURON) cho 250 học viên với chủ đề “NLP & Nhận diện tính cách”.