Có 1 kết quả :

Lời cảm ơn của gia đình Đại tướng

Lời cảm ơn của gia đình Đại tướng

TPO - Sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Võ Điện Biên - con trai trưởng của Đại tướng thay mặt gia quyến cảm ơn Đảng, Nhà nước cùng toàn thể nhân dân.