Có 6 kết quả :

Minh họa: Huỳnh Ty

Vé số

TP - "Mua giúp già tờ vé số đi chú....". "Thôi! Không mua đâu! Đi chỗ khác!". “Giúp già đi, còn mấy tờ thôi mà…”. “Đã nói không là không mà! Cái ông già này!”. Bình lớn tiếng xua tay, có vẻ đã mất hết kiên nhẫn. Nài nỉ thêm một chốc nữa ông lão mới chịu bỏ cuộc, đành lủi thủi bước đi.