Có 2 kết quả :

Rung động cựu binh Mỹ trả lại xương cánh tay cho người lính Bắc Việt

Rung động cựu binh Mỹ trả lại xương cánh tay cho người lính Bắc Việt

TP - Thông tin về bác sĩ, cựu binh Mỹ Sam Axelrad sau 46 năm lưu giữ phần xương cánh tay đã phẫu thuật cắt bỏ của một người lính Bắc Việt, nay muốn trả lại cho chủ nhân của nó, làm rung động trái tim của những người yêu chuộng hoà bình. Chúng tôi đã tìm được chủ nhân của phần xương cánh tay mà vị bác sĩ Mỹ muốn tìm.