Có 6 kết quả :

Vườn sâm chị YH’lạng xen canh với ngô

Đưa sâm rừng về vườn nhà

TP - Nghĩ “cây mọc trên rừng lấy nhiều cũng hết”, chị Y H’lạng đưa sâm dây về trồng ở vườn nhà, kết quả hơn cả mong đợi! Sâm dây phát triển xanh tốt trong vườn sẽ là cơ hội làm giàu cho đồng bào Xê Đăng dưới chân núi Ngọc Linh.
Thần Đèn bó tay

Thần Đèn bó tay

TP - Dạo ấy, A-la-đanh hưởng ứng chương trình du lịch về miền di sản, nên cùng Thần Đèn về xứ ta làm một tua.