Có 1 kết quả :

Ngành Chăn nuôi mất sân nhà

Ngành Chăn nuôi mất sân nhà

TP - Hơn 40 năm hoạt động trong ngành và hiện đang là Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, ông Lê Bá Lịch cho rằng, ngành chăn nuôi đã không thành công bởi những quyết sách sai lầm, phải nhường “miếng bánh” vào tay doanh nghiệp nước ngoài.