Có 1 kết quả :

Hà Nội chắt chiu nguồn lực để đầu tư cho giao thông. Tuy nhiên, nhiều dự án BT đổi đất hiện gây lãng phí đất

Nguy cơ lãng phí hàng tỷ đô la

TP - Hầu hết dự án BT ở Hà Nội là do nhà đầu tư đề xuất và được chỉ định nhà đầu tư. Nhiều dự án BT đã, đang được đầu tư tại Hà Nội có giá công trình cao ngất, trong khi đó giá đất của nhà nước lại rẻ đến mức khó tin.