Có 1 kết quả :

Dịch COVID-19 ở Bà Rịa-Vũng Tàu đã lây lan rộng và sâu trong cộng đồng

Dịch COVID-19 ở Bà Rịa-Vũng Tàu đã lây lan rộng và sâu trong cộng đồng

TPO - Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ triển khai ngay hoạt động của các trạm y tế lưu động ở xã phường, thị trấn đảm bảo đầy đủ các điều kiện trên tinh thần linh hoạt; kêu gọi đội ngũ y tế tư nhân, y tế học đường, lực lượng y bác sĩ đã nghỉ hưu, sinh viên y khoa, tình nguyện viên trong và ngoài tỉnh tham gia hỗ trợ phòng chống dịch.