Có 1 kết quả :

Tìm giải pháp phát triển làng nghề trên cả nước.

Cách nào phát triển hơn 5.400 làng nghề trên cả nước ?

  Cả nước có trên 5.400 làng nghề và làng có nghề. Các sản phẩm làng nghề của cả nước đã xuất khẩu sang khoảng 160 quốc gia, vùng lãnh thổ, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,7 tỷ USD/năm. Tuy nhiên, các làng nghề còn gặp nhiều vấn đề từ quy hoạch, đất đai, ô nhiễm môi trường, khó tiếp cận khoa học công nghệ, vốn…