Có 2 kết quả :

Voọc tại một khu bảo tồn thiên nhiên

Xây cầu cho voọc

TP – Hôm qua, UBND TP Đà Nẵng cho biết, đã có văn bản đồng ý đề nghị của Sở KH&ĐT về việc xây dựng công trình cầu cây xanh cho voọc chà vá (loài linh trưởng nằm trong sách đỏ Việt Nam) qua lại trong Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.