Có 3 kết quả :

Ảnh minh họa: Internet

Em đẹp nên em có quyền!

Ngày tôi đưa nàng về ra mắt, gia đình họ hàng như lên cơn sốt bởi vì nhà nàng quá xa. Quan điểm của mẹ tôi là chọn dâu gần nhà. Con trai một mình lặn lội xa xôi chưa thấy đủ khổ hay sao mà còn muốn hành tội hai cái thân già lọ mọ này…