Có 2 kết quả :

1.220 tỷ đồng xây nhà máy nước

1.220 tỷ đồng xây nhà máy nước

TP - Ngày 4/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ông Đinh Văn Thu đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án BOO Nhà máy nước Phú Ninh. Theo đó, dự án sẽ xây dựng mới hệ thống cấp nước giai đoạn 1 với công suất 100.000 m3/ngày đêm, nguồn nước thô khai thác từ nguồn nước hồ Phú Ninh…