Có 7 kết quả :

Nga bị loại khỏi SWIFT, xuất khẩu nông sản Việt Nam ảnh hưởng ra sao?

Nga bị loại khỏi SWIFT, xuất khẩu nông sản Việt Nam ảnh hưởng ra sao?

TPO - Việc Nga bị loại ra khỏi hệ thống SWIFT (Hiệp hội Viễn thông Liên Ngân hàng và Tài chính Quốc tế), trước mắt sẽ không ảnh hưởng nhiều tới kim ngạch xuất khẩu nhưng sẽ tác động tới tâm lý và giao dịch thương mại của doanh nghiệp. Hiện có những doanh nghiệp đã giao hàng cho đối tác ở Nga nhưng chưa nhận được tiền, đang lo lắng về việc sẽ khó thu được tiền hàng.