Có 6 kết quả :

Lâu đài trắng siêu sang giữa Sài Gòn

Lâu đài trắng siêu sang giữa Sài Gòn

Xây dựng tòa lâu đài siêu sang màu trắng với số tiền lên tới 15 triệu USD vào đúng lúc kinh tế khủng hoảng, Chủ tịch Tập đoàn Khải Silk chia sẻ, ông muốn nghĩ tới những điều không thể vươn tới.