Có 2 kết quả :

Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, nơi ông Huyền làm hiệu trưởng

Đề nghị kỷ luật hiệu trưởng cầm cố sổ đỏ trường học ở Quảng Bình

TP - UBKT Huyện ủy Tuyên Hóa (Quảng Bình) vừa thông báo kết luận kiểm tra, đồng thời đề nghị có hình thức kỷ luật nghiêm minh đối với ông Mai Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Châu Hóa, người từng cầm cố sổ đỏ nhà trường và quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng của mình để “vay nóng”.