Có 6 kết quả :

Chế Lan Viên: 'Tôi trong đau vẫn làm viên muối bể'

Chế Lan Viên: 'Tôi trong đau vẫn làm viên muối bể'

TP - Khác với lối nói nhát gừng của Hoàng Trung Thông, khác với kiểu rù rì thật thà của Tế Hanh, Chế Lan Viên có cách nói chuyện sinh động, sắc sảo, giàu hình ảnh. Nghe chú mới ốm dậy, tôi khuyên chú tập thể dục, chú đáp ngay: “Thà chết còn hơn”.
Đôi điều nói lại

Đôi điều nói lại

TP - Bài báo “Âm mưu giật giải nhờ… đạo văn của người đã khuất” của tác giả Minh Tâm đăng tải trên báo Tiền Phong chủ nhật (số ra ngày 19-12-2012) vu cáo, xúc phạm tôi hai điều: