Có 3 kết quả :

Đại diện Hiệp hội Dệt May Việt Nam kiến nghị Chính phủ cho lập các khu công nghiệp dệt may quy mô lớn để giải quyết vấn đề về nguyên liệu vải, nhuộm, hoá chất…Ảnh: Như Ý

Thách thức dệt may, da giày bước vào cuộc chơi tự chủ nguyên liệu

TPO - Bộ Công Thương cho biết, đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may và da giày đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Đồng thời, tập trung hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ 4.0 trong thiết kế sản xuất dệt may, da giày cũng như phát triển dệt, nhuộm trong nước.