Có 3 kết quả :

Giấy ủy quyền của bà Ngân cho ông Tuấn

Lùm xùm từ chuyện hợp đồng góp vốn

TPO - Cùng góp vốn để đầu tư dự án bất động sản, nhưng một bên đột ngột dừng hợp tác vì hết khả năng tài chính và ủy quyền cho đối tác thanh lý lô đất của mình. Khi tranh chấp, bên góp tiền mua đất lại đòi vàng, phía bên kia “lắc đầu”, yêu cầu áp giá thị trường cho lô đất đã được ủy quyền bán.